Tarnobrzeg. Ograniczenia godzin przyjęć interesantów w magistracie.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Od poniedziałku, 16 marca interesanci będą mogli załatwiać sprawy w Urzędzie Miasta Tarnobrzega od 7.30 do godziny 13.30.

Ograniczenie wprowadzone zostanie  ze względu na sytuację epidemiologiczną. Prezydent miasta, Dariusz Bożek apeluje, aby osobiście załatwiać tylko najpilniejsze, terminowe sprawy. Urzędnicy w magistracie będą pracowali  w pełnym, wymiarze godzin. – Zawężamy jedynie godziny, w których przyjmowani będą petenci. Namawiamy również do kontaktu telefonicznego – powiedział prezydent.

Poniżej wykaz numerów telefonów oraz adresów mailowych do poszczególnych wydziałów.

Wydział Edukacji, Zdrowia, Sportu i Kultury

email : edukacja@um.tarnobrzeg.pl

Ważne telefony w sprawach:

 • edukacji : 1581-81-203
 • zdrowia : 1581-81- 207
 • Kultury i sportu: 1581-81-593

 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska

email : komunalny@um.tarnobrzeg.pl

email : srodowisko@um.tarnobrzeg.pl

Ważne telefony w sprawach :

 • dot. usuwania drzew: 1581-81-219
 • dot. odpadów komunalnych: 1581-81-225
 • dot. mieszkań komunalnych i socjalnych : 1581-81-226
 • dot. sterylizacji i kastracji psów i kotów : 1581-81-224

 

Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych

email : fundusze@um.tarnobrzeg.pl

Ważne telefony sprawach dofinansowań: 1581-81-266

1581-81-265

 

Wydział Komunikacji

email : komunikacja@um.tarnobrzeg.pl

Ważne telefony w sprawach :

 • rejestracja pojazdów : 1581-81-239
 • prawa jazdy : 1581-81-241

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

email:  obywatelski@um.tarnobrzeg.pl

email: zko@um.tarnobrzeg.pl

Ważne telefony w sprawach :

 • dowodów osobistych: 15-81-81-234
 • meldunkowych: 1581-81 -244
 • działalności gospodarczej i wydawania pozwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych: 1581-81-230
 • obronnych i ochrony przeciwpożarowej: 1581-81-520

 

Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

email: budownictwo@um.tarnobrzeg.pl

Ważne telefony w sprawach:

 • pozwoleń na budowę i warunków zabudowy: 1581-81-212
 • planowania przestrzennego: 1581-81-255

 

Wydział Techniczno – Inwestycyjny i Drogownictwa

email : techniczny@um.tarnobrzeg.pl

Ważne telefony w sprawach :

 • zajęcia pasa drogowego i lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej: 1581-81-260
 • inwestycje: 1581-81-259
 • realizacji inwestycji i remontów zasobów komunalnych: 1581-81-251

 

Urząd Stanu Cywilnego

email: usc@um.tarnobrzeg.pl

Ważne telefony w sprawach:

 • aktów urodzeń: 1581-81-272
 • aktów zgonów i małżeństw: 1581-81-273

Urząd Stanu Cywilnego informuje, że wszystkie śluby zaplanowane w Zamku Dzikowskim w Tarnobrzegu odbywać się będą zgodnie z ustalonym terminem.

 

Wydział Organizacji i Partycypacji Społecznej

email: organizacyjny@um.tarnobrzeg.pl

Ważne telefony w sprawach:

 • współpracy z organizacjami pozarządowymi : 1581-81-583
 • skarg i wniosków: 1581-81-576

 

Wydział Podatkowy

email:  podatki@um.tarnobrzeg.pl

Ważne telefony w sprawach:

 • podatków od nieruchomości od osób fizycznych : 1581-81-247
 • podatku rolnego od osób fizycznych: 1581-81-248
 • podatku od osób prawnych: 1581-81-578
 • podatków od środków transportu: 1581-81-261
 • księgowości podatkowej: 1581-81-232

 

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami

email: geodezja@um.tarnobrzeg.pl

Ważne telefony w sprawach:

 • użytkowania wieczystego: 581-81-218
 • zgłoszenia robót geodezyjnych i mapy zasadnicze: 1581-81-205

 

Miejski Rzecznik Konsumentów

email: r.kwiatkowski@um.tarnobrzeg.pl

tel.: 1581-81-516

Biuro Zamówień Publicznych

Email: zampub@um.tarnobrzeg.pl

Tel.: 1581-81-568

 

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP:  /43m87xibay/skrytka

 

Numer konta bankowego Urzędu Miasta:

Bank Pekao S.A. I Oddział Tarnobrzeg Nr 18 1240 2744 1111 0000 3990 9547

(rachunek bankowy dla wpłat należności z tytułu podatków i opłat, dochodów z mienia)