Tarnobrzeg. Odkomarzanie.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Kolejne w tym sezonie odkomarzanie Tarnobrzega jest planowane w dniach 14 – 16 lipca. Zabieg zwalczania kleszczy, larw komarów i dorosłych postaci komarów będzie przeprowadzać spółka Tarnobrzeskie Wodociągi. 

Każdego dnia akcja będzie się rozpoczynać po godzinie 20.00.  W nocy z 14 na 15 lipca pryskane będą osiedle Nagnajów, tereny przy Jeziorze Tarnobrzeskim, osiedla: Mokrzyszów, Ocice, Miechocin, Przywiśle, tereny rekreacyjne przy osiedlu Przywiśle, skarpa Wiślana, Siarkowiec, Wielopole, Stare Miasto, Park Dzikowski, ogrody działkowe Miechocin i Kamionka po prawej stronie obwodnicy, Mokrzyszów, Zwierzyniec.

W nocy z 15 na 16 lipca zabieg odkomarzania przeprowadzony zostanie na  osiedlach: Serbinów, Piastów, Borów, Dzików, terenach rekreacyjnych Przy Zalewie, na osiedlach: Serbinów, Piastów, Borów, Dzików, terenach rekreacyjnych Przy Zalewie,  osiedlach: Podłęże, Zakrzów, Sobów, Sielec, Wielowieś, ogrodach działkowych: Nadole, Kamionka od strony Stanisława Orła, Związkowiec, Siarkopol.

Aby zapewnić optymalne warunki zastosowania chemicznych preparatów w akcjach odkomarzania, ważne jest aby spełnione były trzy podstawowe warunki: temperatura nie przekraczała 24°C podczas aplikacji, nie może być wietrznie. I jeszcze jedno. Mówi prezes Tarnobrzeskich Wodociągów, Witold Wiśniewski.

W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych termin akcji może ulec zmianie.

Do oprysków zostaną użyte preparaty dopuszczone do obrotu decyzją Ministra Zdrowia i ujęte w  Rejestrze Produktów Biobójczych.

Przebywanie w rozpylonej chmurze preparatów biobójczych jest szkodliwe. Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez producenta nie ma obowiązku stosowania karencji dla owoców i warzyw, jednak zaleca się  ich dokładne wymycie przed spożyciem.