Tarnobrzeg. Oddaj krew.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W piątek, 27 listopada będzie można oddać krew w Tarnobrzegu. Zbiórkę zaplanowano w godzinach od 9.00 do 12.00 w siedzibie ekipowego poboru krwi w Przychodni Specjalistycznej przy ulicy 1 Maja 1.

Każdy kto chce honorowo oddać krew musi spełniać odpowiednie warunki. Podstawowe to wiek. Trzeba mieć minimum 18, ale nie więcej niż 65 lat. Przychodząc do punktu poboru należy mieć ze sobą dokument tożsamości z numerem PESEL, być po lekkostrawnym posiłku i czuć się zdrowo.

Więcej informacji na temat dawstwa można znaleźć na stronie internetowej między innymi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, www.rckk.rzeszow.pl.