Tarnobrzeg. O Stanisławie Marczaku-Oborskim podczas wieczoru zamkowego.

Data publikacji: Kategoria: , , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

O Stanisławie Marczaku-Oborskim – historyku teatru polskiego będzie mowa podczas  kolejnego spotkania z cyklu „Czwartkowe Wieczory Zamkowe”, 25 sierpnia, o godzinie 17.30 w tarnobrzeskim Zamku Tarnowskich w Dzikowie.

Spotkanie poprowadzi Beata Kotasiak-Wójcik, kierowniczka Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego.

Stanisław Marczak-Oborski urodził się 26 grudnia 1921 w Dzikowie, w rodzinie historyka i bibliotekarza Michała Marczaka i Marii z domu Oleś. Był uczestnikiem kampanii wrześniowej. Podczas okupacji działał w  podziemnym ruchu kulturalnym. Brał udział  w  powstaniu warszawskim. Walczył w 6. kompanii batalionu AK Kiliński. Jeniec wojenny obozu w Mühlberg.

Po wojnie był kierownikiem literackim warszawskich teatrów. W latach 1959–1964 pełnił funkcję kierownika Teatru Telewizji. Od 1956 związany z Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

Zmarł 11 sierpnia 1987 w Warszawie. Spoczywa na tamtejszym  cmentarzu Powązkowskim.