Tarnobrzeg. Nowy termin sesji „śmieciowej”.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Nie w ten, a w następny piątek, 5 czerwca tarnobrzescy radni będą debatować nad wyborem metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określeniem wysokości stawek za ich odbiór. Nowy termin sesji Rady Miasta Tarnobrzega oraz porządek obrad został ogłoszony na stronie internetowej www.tarnobrzeg.pl. Obrady odbędą się w trybie zwyczajnym.