Tarnobrzeg. Nowy prezes Tarnobrzeskich Wodociągów.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Witold Wiśniewski prezesem Tarnobrzeskich Wodociągów. Taką decyzję podjęła dziś Rada Nadzorcza spółki miejskiej. Dotychczasowy, długoletni szef przedsiębiorstwa Antoni Sikoń po upływie pięcioletniej kadencji objął w Tarnobrzeskich Wodociągach funkcję pełnomocnika do spraw inwestycji i rozwoju.

Antoni Sikoń z branżą wodociągowo-kanalizacyjną w Tarnobrzegu związany jest od blisko czterdziestu lat. Był dyrektorem przedsiębiorstwa komunalnego. Od 23 lat, po przekształceniu przedsiębiorstwa w spółkę prawa handlowego, nieprzerwanie pełnił w niej funkcję prezesa zarządu, a od 2005 roku, po jej restrukturyzacji prezesa przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Jednocześnie od tego czasu sprawował także funkcję Pełnomocnika do spraw Realizacji Projektu Funduszu Spójności pod nazwą “Program gospodarki wodno-ściekowej w Tarnobrzegu”.

Obecnie Antoni Sikoń będzie nadzorował realizację unijnych inwestycji takich jak modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz Stacji Uzdatniania Wody obsługującej Tarnobrzeg.

Mówi Antoni Sikoń.

Za pośrednictwem naszego radia Antoni Sikoń dziękuje osobom, z którym na przestrzeni wielu lat przyszło mu współpracować.

Nowy prezes spółki Tarnobrzeskie Wodociągi od 30 marca tego roku był jej wiceprezesem. Witold Wiśniewski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynierii Lądowej, ukończył też Podyplomowe Studia Zarządzania i Doradztwa Finansowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Studia Podyplomowe Diploma in Management University of Central Lancashire w Lublin Business School, tam też uzyskał Dyplom MBA. Od roku 2011 do 2019 był dyrektorem Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowie, a jednocześnie od 2016 do 2017 dyrektorem Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie. Wcześniejsze doświadczenie zawodowe Witolda Wiśniewskiego związane było między innymi z Centralą PZU Życie.