Tarnobrzeg. Nowe władze w powiecie

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Na pierwszym posiedzeniu w nowej kadencji spotkali się radni powiatu tarnobrzeskiego. Na inauguracyjnej sesji w Sali obrad Starostwa Powiatowego wybrali spośród swojego grona przewodniczącego rady oraz dwóch jego zastępców. Przez najbliższe 5 lat obradom przewodniczył będzie Dominik Szewc z Grębowa, który w wyborach startował z ugrupowania 3 Droga. W przeszłości pełnił on już tę funkcję w kadencji 2014 – 2018.

Zastępcami przewodniczącemu Teresa Lipińska i Jacek Hynowski. Kolejnym punktem obrad był wybór starosty. Funkcję tę powierzono Pawłowi Bartoszkowi, który na to stanowisko powraca po 5 letniej przerwie.

Wicestarostą został Robert Pędziwiatr, dotychczas zastępca wójta gminy Grębów. Paweł Bartoszek, który z kolei jeszcze do niedawna pełnił funkcję wicewojewody podkarpackiego oficjalnie został z niej odwołany przez Prezesa Rady Ministrów.