Tarnobrzeg. Niekorzystny dla miasta wyrok NSA.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Niekorzystny dla Tarnobrzega wyrok sądu dotyczący Zwycięskiego Projektu Budżetu Obywatelskiego 2020  pod nazwą „Widno i bezpiecznie – doświetlamy nasze miasto”. Projekt nie może zostać zrealizowany  w ramach tego budżetu. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie 9 czerwca oddalił skargę kasacyjną miasta Tarnobrzega na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie.

Mówi prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  w ubiegłym roku stwierdziło nieważność Uchwały Rady Miasta Tarnobrzega  w części dotyczącej zaplanowania w ramach budżetu obywatelskiego wydatku w kwocie ponad miliona trzystu tysięcy złotych na sfinansowanie zadania pod nazwą „Widno i bezpiecznie – doświetlamy nasze miasto”. RIO stwierdziło między innymi,  że szacunkowy koszt miliona czterystu tysięcy złotych na realizację projektu przekroczył  o 56 tysięcy  kwotę wydatków budżetu obywatelskiego przeznaczonego na tzw. „projekty duże” . Tarnobrzeg zaskarżył decyzje RIO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ale WSA skargę oddalił. Sprawa finał znalazła w Warszawie.

W komunikacie z Urzędu Miasta Tarnobrzega czytamy, że  w  tej sprawie prezydent Tarnobrzega podjął wszelkie możliwe środki prawne, zmierzające do ochrony samodzielności miasta oraz suwerennej woli mieszkańców.

Sam prezydent Dariusz Bożek powiedział nam, iz mając na uwadze wolę mieszkańców, którzy   oddali głos na projekt Budżetu Obywatelskiego zakładający doświetlenie  miasta przedsięwzięcie będzie zrealizowane ale ze środków budżetu miasta.

‚Widno i bezpiecznie – doświetlamy nasze miasto’, to nazwa dużego projektu, który będąc jednym z sześciu uzyskał największe poparcie w głosowaniu  w ramach Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. Za realizacją tego przedsięwzięcia opowiedziały się 2453 osoby.