Tarnobrzeg. Nie żyje Jan Rawski.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Zmarł Jan Rawski. Tarnobrzeski historyk – pasjonat, kronikarz, społecznik. Miał 88 lat.

Jan Rawski w przeszłości był sztygarem w Kopalni Siarki w Piasecznie i Machowie. Historią regionalną interesowali się jego ojciec i stryj, którzy opisywali dzieje tarnobrzeskiego Miechocina i samego miasta oraz gromadzili liczne materiały na ten temat. – Pan Jan niejako po nich przejął zainteresowania – powiedział Adam Wójcik – Łużycki, dyrektor Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego w Tarnobrzegu.

Jan Rawski publikował w „Dzikovii”. Był inspiratorem powstania artykułów historycznych w „Tygodniku Nadwiślańskim”, współpracował z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Prowadził kronikę Parafii Chrystusa Króla w Tarnobrzegu. Był także zaangażowany w tworzenie kroniki Klubu Inteligencji Katolickiej w Tarnobrzegu. Mówi sekretarz tarnobrzeskiego KIK-u, Elżbieta Gołąbek.

Jan Rawski był związany z Klubem Inteligencji Katolickiej w Tarnobrzegu od lat 80-tych.

Fot. Piotr Welanyk.