Tarnobrzeg. Nie zostawisz odpadów w PSZOK do odwołania.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Od początku tego roku w Tarnobrzegu nieczynny pozostaje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Rusinowskiego 1. Tak będzie do odwołania.

Co pozostaje tarnobrzeżanom, którzy chcieliby zostawić w PSZOK-u na przykład odpady wielkogabarytowe czy budowlane?

Mówił naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Tarnobrzega, Piotr Pawlik.

Operatorem tarnobrzeskiego PSZOK-u do końca minionego roku był Miejski Zakład Komunalny w Stalowej Woli. Na mocy pozwolenia tego przedsiębiorstwa PSZOK prowadziła firma SanTa-EKO. Obecnie, po wygranym przetargu, to SanTa-EKO pełni rolę operatora Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i nadal będzie go prowadzić. Do tego musi mieć jednak odpowiednie pozwolenie. Tłumaczy naczelnik Pawlik.

Może to mieć miejsce nawet pod koniec miesiąca. Warto dodać, że firma SanTa-EKO w przetargu zadeklarowała, że w ciągu trzech miesięcy stworzy dwa dodatkowe Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. To oznacza, że najpóźniej od 1 kwietnia w Tarnobrzegu funkcjonować będą trzy PSZOK-i. Jeden przy ulicy Rusinowskiego i jeszcze dwa, których lokalizacja na razie nie jest znana.