Tarnobrzeg. Nie będzie sezonu letniego nad jeziorem.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Nie będzie sezonu letniego nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Zdecydowały o tym głównie względy bezpieczeństwa. Obecnie nad akwenem trwają roboty budowlane.

Decyzję o nie uruchamianiu sezonu nad Jeziorem Tarnobrzeskim podjęto podczas spotkania prezydenta miasta z przedstawicielami służb dbających o bezpieczeństwo: Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu, tarnobrzeskiej Straży Miejskiej, a także tarnobrzeskiego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który jest odpowiedzialny za organizację bazy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Nie zabrakło również wykonawców inwestycji nad jeziorem,a także przedstawiciela Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego i Drogownictwa Urzędu Miasta Tarnobrzega,

Wszyscy zgodzili się, że to lato trzeba przeczekać. Zgodnie z przepisami kierujący budową ma bowiem obowiązek podjęcia wszelkich działań uniemożliwiających wstęp na plac budowy osobom nieupoważnionym.

Obecnie nad Jeziorem Tarnobrzeskim prowadzone są prace obejmujące budowę instalacji wodnej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, oświetlenie terenu wraz z budową linii zasilających, zabudowę wolnostojącej rozdzielni. W ramach prac powstanie też parking, budynek wielofunkcyjny z wyposażeniem dla służb ratowniczych, cztery budynki gastronomiczne oraz toaleta publiczna i przebieralnie.

Od strony ulicy Plażowej budowany jest park linowy. Powstaną trzy nowe place zabaw, boisko do siatkówki, a także trzy altany grillowe. Powstaną nowe schody terenowe, ławki, stojaki na rowery i kosze na śmieci. Koszt całkowity inwestycji to prawie osiem i pół miliona złotych. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kwota wsparcia to blisko pięć milionów. Umowny termin zakończenia prac został wyznaczony na 31 sierpnia przyszłego roku. Nie wykluczone jednak, że jeśli wykonawca będzie miał nieograniczony dostęp do terenu, na którym przewidziane są prace, roboty zakończą się już wiosną 2021 roku.

Prezydent Tarnobrzega podpisał też umowę z wykonawcą na „Budowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych miasta Tarnobrzega”. Wykonawcy przekazano już teren budowy. W ramach zadania zmodernizowane zostanie ponad 2,5 km ulicy Plażowej i blisko 2 km ulicy Żeglarskiej. Zakres robót przewiduje wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni, budowę chodników i ścieżek rowerowych, zjazdów, budowę oświetlenia drogi, odwodnienia, budowę kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej i urządzeń odwadniających, budowę zbiornika odparowującego. Koszt całkowity inwestycji to dokładnie ponad piętnaście i pół miliona złotych. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr V „Infrastruktura komunikacyjna” RPO Województwa Podkarpackiego. Kwota dofinansowania to ponad osiem i pół miliona złotych. Zakończenie prac przewiduje się na koniec kwietnia przyszłego roku.