Tarnobrzeg. Minister Zdrowia przyznał szpitalowi certyfikat.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

       Minister Zdrowia przyznał Szpitalowi Wojewódzkiemu w Tarnobrzegu Certyfikat Akredytacyjny w zakresie prowadzonej działalności  leczniczej. Placówka dobrowolnie poddała się ocenie, której dokonali  wizytatorzy  z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia z Krakowa.

       W trakcie audytu, w lutym, oceniano  piętnaście obszarów, między innymi: ciągłość opieki, odżywianie, czy opiekę nad pacjentem czyli  działania zmierzające do poprawy stanu zdrowia pacjenta, w tym postępowanie diagnostyczne, lecznicze, pielęgnacyjne i rehabilitacyjne.

       Tarnobrzeski szpital od 2001 cyklicznie  uczestniczy w procesie akredytacji. W tym roku po raz siódmy odbyła się  wizytacja, która zakończyła się  przyznaniem certyfikatu. Działania poprzedzające  poddanie się ocenie – jak czytamy w informacji z tarnobrzeskiej lecznicy – wymagały zaangażowania i współdziałania wszystkich pracowników placówki.

       Uzyskanie Certyfikatu Akredytacyjnego ma stawiać jednostkę w miejscu wyróżnionym w stosunku do innych szpitali  funkcjonujących w tym  samym otoczeniu rynkowym. Obecnie tarnobrzeski szpital jest w gronie 192 szpitali w Polsce posiadających taki tytuł.