Tarnobrzeg miejscem edukacyjnych szans.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Czwarte miejsce w kategorii miasta na prawach powiatu zajął Tarnobrzeg  w ogólnopolskim rankingu „Miejsca Edukacyjnych Szans” Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA i Fundacji Naukowej Evidence Institute.

Wyniki rankingu ogłoszono podczas IX Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty „Edukacja Przyszłości”, która  odbyła się 6 i 7 kwietnia w Lubelskim Centrum Konferencyjnym.  W wydarzeniu uczestniczyli prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, dyrektorzy i naczelnicy wydziałów edukacji w jednostkach samorządu terytorialnego oraz dyrektorzy szkół i przedszkoli, a także innych placówek oświatowych. Tarnobrzeg reprezentował prezydent Dariusz Bożek.

Na pozycję w rankingu wpływ miały trzy czynniki: zróżnicowanie wyników uczniów na egzaminie ósmoklasisty, wyniki najsłabszych uczniów w gminie na tym egzaminie oraz odsetek dzieci w wieku trzech do pięciu lat objętych edukacją przedszkolną. Uwzględniono także dochody własne gmin w przeliczeniu na mieszkańca oraz poziom bezrobocia.

Najważniejsze tematy, które poruszano podczas dwóch dni konferencji „Edukacja Przyszłości” poruszał związane z rozwojem i modernizacją, finansowaniem, zarządzaniem oraz zmianami i problemami w oświacie.