Tarnobrzeg. Międzynarodowa Konferencja Naukowa w PWSZ.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Władze wyższych uczelni z  Bułgarii, Słowacji, Ukrainy i Polski goszczą  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnobrzegu. W PWSZ przy ulicy Wyszyńskiego  rozpoczęła się Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa dotycząca zmian i prognoz gospodarczych oraz przeobrażeń społecznych globalizującego się świata.

Dwudniowe wydarzenie ma na celu wymianę poglądów naukowców i praktyków  we wspomnianych dziedzinach, a także zaznajomienie się z aktualnymi wynikami badań związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym. Wykładom i prelekcjom przysłuchują się również studenci.

Mówi rektor tarnobrzeskiej PWSZ, Paweł Maciaszczyk.

Tematyka konferencji skupiona jest wokół czterech sekcji odnoszących się do kierunków w których kształci uczelnia: bezpieczeństwa wewnętrznego, pielęgniarstwa, pedagogiki, ekonomii.

W jednym z proponowanych  w ramach programu konferencji bloku uczestniczył prezydent Tarnobrzega, Dariusz Bożek.

W programie konferencji znajdują się nie tylko obrady plenarne, ale także spacer po Sandomierzu oraz zwiedzanie Zespołu Zamkowo-Parkowego  w Baranowie Sandomierskim.