Tarnobrzeg. Miasto wyemituje obligacje.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Miasto Tarnobrzeg wyemituje obligacje po to, żeby  w sposób bardziej korzystny móc spłacić zaciągnięty w ubiegłych latach kredyt. Ich łączna wartość to 22 miliony złotych. To nie wszystko.  Wyemitowane mogą zostać również obligacje o wartości do pięciu milionów złotych, które pozwolą na sfinansowanie przewidywanego deficytu tegorocznego budżetu.

O emisji obligacji zdecydowali tarnobrzescy radni podczas dzisiejszej sesji nadzwyczajnej.  Uchwała dotycząca papierów wartościowych  z przeznaczeniem na spłatę kredytu przeszła jednogłośnie. Wcześniej o 22-milionowym zobowiązaniu mówiła skarbniczka Urzędu Miasta Tarnobrzega, Urszula Rzeszut.

Do treści uchwały odniósł się radny miejski, Damian Szwagierczak.

W przypadku drugiej uchwały zakładającej emisje obligacji, które miałyby  pomóc  w  spłacie deficytu miasta,  obradujący mieli więcej wątpliwości. Radny Kamil Kalinka przypomniał ostatnią zwyczajna sesję Rady Miasta Tarnobrzega. Podczas niej zdecydowano o rozdysponowaniu siedmiu milionów złotych  z rządowego  Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizacje inwestycji, które zdaniem radnego mogłyby jeszcze poczekać, na przykład dokończenie ścianki wspinaczkowej.

Podobnego zdania był radny Łukasz Nowak.

– W tym wypadku spór jest niepotrzebny – stwierdził radny Sławomir Partyka.

– Podejmujemy wszystkie kroki, aby jak najwięcej dochodów do miasta przyciągnąć niestety negatywny wpływ ma na nie sytuacja związana  z pandemią. Istnieje ryzyko, że zakładanych dochodów nie uda się zrealizować – tłumaczyła skarbniczka urzędu miasta.

Urszula Rzeszut dodała, że obligacje zostaną wyemitowane jedynie w przypadku niedopięcia tegorocznego budżetu.

Ostatecznie za drugą uchwałą  głosowało 12 radnych. Jeden był przeciwny, a sześciu wstrzymało się od głosu.