Tarnobrzeg. Miasto ponownie złoży wnioski.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Tarnobrzeg zamierza złożyć wnioski o wsparcie na realizację projektów w trzecim etapie Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W drugim etapie miasto nie otrzymało pomocy od rządu. Tarnobrzeg ubiegał się o pieniądze na budowę farmy solarnej na osiedlu Sobów wraz z wymianą opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne ale nie tylko. Aplikowano też o środki na zagospodarowanie terenu, na którym w przeszłości zlokalizowany był basen odkryty i na budowę w tamtym miejscu placu wodnego oraz parku linowego na osiedlu Przywiśle, a także na remont blisko dwukilometrowej ulicy księdza Tadeusza Chrobaka na osiedlu Mokrzyszów. Łączną wartość inwestycji oszacowano na 34 miliony złotych.

– Opracowując wnioski staraliśmy się spełnić wszystkie podlegające ocenie kryteria. Proponowane inwestycje były odpowiedzią na potrzeby mieszkańców – powiedziała naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych Urzędu Miasta Tarnobrzega, Joanna Kozub.

Z parku wodnego i parku linowego mogłoby korzystać około 10 tysięcy osób.

Termin składania wniosków w ramach trzeciego etapu Funduszu Inwestycji Lokalnych mija 28 grudnia.

Podczas pierwszego etapu programu środki przydzielano regionom algorytmicznie. Wtedy wszystkie gminy i powiaty w Polsce otrzymały wsparcie z rządu. W ramach drugiego etapu Funduszu Inwestycji Lokalnych jednostki samorządu terytorialnego mogły wnioskować o pieniądze na konkretne zadanie. Środki pochodzą z funduszu COVID-19 i są przydzielane samorządom bezzwrotnie.

Na zdjęciu Joanna Kozub.