Tarnobrzeg. Lasy Zwierzyniec i Jasień oznakowane jako zespół przyrodniczo-krajobrazowy.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Miasto Tarnobrzeg oznakowało zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Lasy Zwierzyniec i Jasień” jedenastoma tablicami informacyjnymi, zlokalizowanymi przy głównych ulicach, przebiegających przez ich teren: ul. Zwierzynieckiej, Fabrycznej, Onufrego, Borów, Litewskiej, obwodnicy Tarnobrzega, Dąbie i Górki.

W listopadzie ubiegłego roku lasy: Zwierzyniec i Jasień ochroną objęła Rada Miasta Tarnobrzega. Uchwała w tej sprawie została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w grudniu 2021 roku, a po 14 dniach weszła w życie. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody – na obrzeżu terenu objętego ochroną, umieszcza się tablice informujące o nazwie oraz o zakazach obowiązujących na jego obszarze.

Mówi prezydent Tarnobrzega, Dariusz Bożek.

Uchwała chroni starsze drzewa, które nadają wspomnianym lasom charakter naturalności i sprzyjają wzrostowi bioróżnorodności.

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy to nie rezerwat. Jest to natomiast najniższa rangą forma ochrony przyrody. Można korzystać z jego walorów widokowych i estetycznych tak jak dotychczas: pieszo, rowerem, konno.