Tarnobrzeg: „ŁĄCZYMY POKOLENIA”.

Data publikacji: Kategoria: , , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Rada Rodziców oraz Grono Pedagogiczne w Szkole  Podstawowej nr 4 w Tarnobrzegu organizuje 8 czerwca  w godzinach 15.00 – 19.00 festyn rodzinny na terenie swojej placówki. Impreza  przebiegać pod hasłem „ŁĄCZYMY POKOLENIA”. Myślą przewodnią festynu jest propagowanie zasady partnerstwa między szkołą, uczniami i rodzicami oraz wspólnego spędzania czasu w gronie rodzinnym.

(Joanna Sarwa)