Tarnobrzeg: Konsultacje społeczne projektu przebudowy Placu Bartosza Głowackiego

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Konsultacje społeczne dotyczące projektu przebudowy Placu Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu odbędą się w środę, 3 kwietnia, o godzinie 17.00 w Tarnobrzeskim Domu Kultury.

Mówi prezydent miasta Dariusz Bożek.

W przyszłości Plac Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu ma być bardziej estetyczny i zielony, ma być przestrzenią przyjazną dla każdego, miejscem aktywności i integracji lokalnej społeczności.

Koncepcja „nowego” Placu Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu zakłada między innymi budowę fontanny posadzkowej wyposażonej w tryskacze wraz z podświetleniem,  przebudowę płyty rynku, oświetlenia ulicznego, nowe nasadzenia drzew, krzewów i roślin ozdobnych oraz usunięcie części utwardzeń terenu, a także budowę dwóch podziemnych zbiorników retencyjnych w celu wykorzystania wód opadowych do nawadniania projektowanej zieleni miejskiej.

Przebudowa Placu Bartosza Głowackiego jest elementem realizowanego przez Tarnobrzeg projektu partnerskiego Miejski  Obszar Funkcjonalny. Dokument zostanie złożony do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na lata 2021-2027.