Tarnobrzeg. Komary nadal uciążliwe.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

O pomoc w podjęciu działań zwalczających komary zwrócił się prezydent Tarnobrzega do wojewody podkarpackiej, tarnobrzeskich spółdzielni mieszkaniowych oraz PGW Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Plaga owadów utrudnia tarnobrzeżanom funkcjonowanie.

W piśmie do wojewody Ewy Leniart prezydent Dariusz Bożek sugeruje, że jedynie skoordynowana na szczeblu województwa akcja odkomarzania, która obejmie cały region może przynieść zamierzony efekt.

Dariusz Bożek zaapelował też do Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Spółdzielni Mieszkaniowej  „Siarkowiec”, Stare Miasto oraz TTBS o  partycypację w kosztach  wspólnego projektu pn. „Zwalczanie kleszczy, larw komarów i dorosłych osobników komarów na terenie miasta Tarnobrzega” lub przeprowadzenie zabiegów odkomarzania we własnym zakresie na obszarze swoich zasobów.

Dodatkowo prezydent Tarnobrzega zwrócił się do PGW Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie o wykonanie koszenia wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły biegnących w granicach administracyjnych miasta Tarnobrzega.

Mówi naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Tarnobrzega, Piotr Pawlik.

Gmina Tarnobrzeg przeprowadzała akcję odkomarzania od 7 do 10 czerwca. Akcja ma zostać powtórzona przed 23 czerwca.