Tarnobrzeg: Kolejna rozprawa Grzegorza Kiełba

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Iwona Pol

Dwie i pół godziny zeznawała dziś  w sądzie naczelnik Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Tarnobrzega. Była jednym z dwóch świadków zeznających dziś podczas trzeciej rozprawy w procesie  oskarżonego o korupcję byłego prezydenta Tarnobrzega, Grzegorza Kiełba. Rozprawa była jawna.

Alicja Feręs – Niezgoda mówiła sądowi o przebiegu prac nad powstawaniem planów zagospodarowania przestrzennego osiedli Mokrzyszów i Centrum. Mówiła, że opracowanie planów miejscowych należy do zadań własnych gminy, a ponieważ prezydent gminę reprezentuje to nadzoruje sporządzanie tych planów. Każdy taki dokument jest  z nim konsultowany. Prezydentowi zdawane jest też  sprawozdanie z postępu prac nad planami.

Prowadzący sprawę sędzia Jacek Morzycki podczas dzisiejszego posiedzenia odczytywał zeznania naczelnik Alicji Feręs –  Niezgody złożone niedługo po 21 lutego, dniu zatrzymania prezydenta Kiełba przez CBA.

Naczelniczka potwierdziła zeznania.

Jako druga przed Sądem Rejonowym w  Tarnobrzegu stanęła radca prawny Urzędu Miasta Tarnobrzega, Magdalena Kwiatkowska.

Przypomnijmy, w lutym tarnobrzeski przedsiębiorca i były radny Dariusz Kołek miał wręczyć Grzegorzowi Kiełbowi łapówkę w wysokości 20 tysięcy złotych. Korzyść majątkowa miała mieć związek z wykonywaniem przez ówczesnego prezydenta uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, osiedla Mokrzyszów oraz sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Centrum.

Dzisiejsza rozprawa trwała ponad 4 godziny. Termin kolejnej sąd wyznaczył na 20 grudnia.