Tarnobrzeg. Klub Honorowych Dawców Krwi PCK “Barbórka” w Tarnobrzegu ma pół wieku.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK “Barbórka” w Tarnobrzegu ma 50 lat.  Powstał przy Kopalni Siarki Machów. Dziś funkcjonuje przy Polskim Czerwony Krzyżu. Mówi prezes HDK „Barbórka”, Stanisław Sośniak.

Członkowie HDK „Barbórki” świętowali jubileusz w restauracji  Stary Browar. W spotkaniu uczestniczyło wielu gości między innymi przedstawiciele Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie czy  podkarpackiego oddziału PCK w Rzeszowie. Zasłużonym krwiodawcom wręczono odznaki i puchary.