Tarnobrzeg. Kilkadziesiąt rodzin nadal czeka na klucze do mieszkań.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Miasto Tarnobrzeg dokonało jednostronnego odbioru końcowego nowo wybudowanego bloku  Tarnobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ulicy Świętej Barbary. Główny wykonawca inwestycji nie brał udziału w odbiorze.

Mówi Sławomir Nowak pełnomocnik firmy MarCom.

Firma Mar Com jest w posiadaniu kluczy do mieszkań, dokumentacji i dziennika budowy. Na ich przekazanie miastu, ma czas do piątku. W przeciwnym razie – jak powiedział prezydent miasta, Dariusz Bożek – w poniedziałek sprawa trafi do prokuratury. Budynek został przez Tarnobrzeg ubezpieczony i jest dozorowany przez firmę ochroniarską.

Wykonawca tymczasem  oczekuje zawarcia ugody, bądź aneksu do umowy, które pozwoli  otrzymać wynagrodzenie mu należne. Mówi Sławomir Nowak.

Prezydent Tarnobrzega, Dariusz Bożek powiedział,  iż znając sytuację finansową TTBS , miasto poręczy kredyt, który na sfinansowanie budynku zaciągnie towarzystwo.

Mówi prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.

Dziś prezydent przeprasza przyszłych najemców bloku TTBS przy Świętej Barbary.

Na mieszkania czeka 50 rodzin. Pierwotnie  budynek miał być oddany do użytku na początku sierpnia.