Tarnobrzeg. Jest wotum zaufania dla prezydenta miasta.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Jest wotum zaufania dla prezydenta Tarnobrzega Dariusza Bożka. Jednogłośnie udzielili mu go radni podczas trwającej absolutoryjnej Sesji Rady Miasta Tarnobrzega.

Wcześniej prezydent przedstawił obradującym raport o stanie miasta. Obowiązek sporządzenia raportu został wprowadzony od tej kadencji na mocy znowelizowanej ustawy o samorządzie.

Raport w założeniu  ma omawiać  realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady miasta i budżetu obywatelskiego. Natomiast ustawodawca  nie określił dokładnie co dokument ma zawierać.

Mówi prezydent Tarnobrzega, Dariusz Bożek.

Po prezentacji odbyła się debata. Radny Kamil Kalinka zwrócił uwagę, że w raporcie jest zbyt mało informacji między innymi o stanie oświaty.

Do raportu odniósł się radny Łukasz Nowak.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Tarnobrzega, Bożena Kapuściak zwróciła uwagę.

W debacie wziął udział radny Cezary Mikrut.

Prezydent Tarnobrzega  na koniec  podkreślił, że ponad trzystustronicowy raport udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej to praca pionierska stanowiąca pierwszy krok do dyskusji nad modelem jego ostatecznego kształtu.

Dariusz Bożek przypomniał, że jest to podsumowanie działalności miasta w minionym, trudnym roku kiedy w sumie cztery osoby pełniły funkcję prezydenta  miasta.