Tarnobrzeg. Jest nowy dyrektor tarnobrzeskiego MOSiR.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Nowym dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu został Przemysław Smoliński. Funkcję obejmie 1 stycznia 2022 roku.

Przemysław Smoliński ma 38 lat.  Jest absolwentem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 2008 roku jest pracownikiem samorządowym, który głównie zajmował stanowisko do spraw sportu i kultury w Urzędzie Miasta Tarnobrzega. Był organizatorem wielu wydarzeń kulturalnych i sportowych.

Ostatnio pełnił obowiązki zastępcy dyrektora oraz dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu. Ponadto, przez 8 lat sprawował funkcję kierownika drużyny piłkarskiej Siarki Tarnobrzeg. Posiada uprawnienia trenera piłki nożnej.

W uzasadnieniu wyboru kandydatury Przemysława Smolińskiego, jakiego  dokonała komisja konkursowa, można przeczytać, że Przemysław Smoliński  spełnił niezbędne kryteria formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Alfreda Freyera w Tarnobrzegu. Kandydat w toku postępowania rekrutacyjnego wykazał się wiedzą na temat funkcjonowania jednostki organizacyjnej do której organizowany jest nabór, znajomością wymaganych przepisów prawa oraz odpowiednimi kwalifikacjami niezbędnymi do zajmowania niniejszego stanowiska pracy.