Tarnobrzeg. Jest dofinansowanie na remont ulicy Wiślnej

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Miasto Tarnobrzeg otrzymało ponad milion trzysta tysięcy złotych z rządowej rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje drogowe. Pieniądze będą stanowić dofinansowanie do remontu ulicy Wiślnej. Jak informuje naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego i Drogownictwa Urzędu Miasta Tarnobrzega, Barbara Trzeciak przyznana kwota to połowa sumy potrzebnej na to zadanie. Drugą
połowę miasto musi zabezpieczyć w swoim budżecie

W sumie do samorządów z Podkarpacia z rezerwy subwencji ogólnej na 2022 trafi ponad 60 milionów złotych.