Tarnobrzeg. Inwestycje obecnie realizowane są zgodnie z harmonogramem.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W Tarnobrzegu na razie płynnie przebiega realizacja zaplanowanych inwestycji. Trwa przebudowa ulicy Zakładowej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Kilka dni temu wykonawca rozpoczął roboty związane z rozbudową ulicy Mickiewicza. Rozbierany jest chodnik na odcinku tej drogi powiatowej. Kierowcy muszą zwracać uwagę na oznakowanie dotyczące zmiany organizacji ruchu.

Prace są wykonywane również przy Jeziorze Tarnobrzeskim w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów poprzemysłowych terenów wokół akwenu.

Mówi naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego i Drogownictwa Urzędu Miasta Tarnobrzega, Barbara Trzeciak.

Obecnie roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Oprócz większych inwestycji na terenie Tarnobrzega realizowane są mniejsze zadania między innymi budowany jest chodnik przy ulicy Świętej Barbary, przebudowywane sanitariaty dla osób niepełnosprawnych w budynku Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika czy remontowany dach w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych numer 2 przy ulicy Jachowicza.

Więcej w rozmowie: