Tarnobrzeg. I wakacje.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Rozpoczyna się letnia laba. Według danych z tarnobrzeskich placówek oświatowych do tarnobrzeskich szkół, przedszkoli publicznych i niepublicznych w mijającym roku szkolnym uczęszczało łącznie 9062 uczniów.

Oto jak podsumowują miniony już rok szkolny uczniowie Szkoły Podstawowej numer 4 w Tarnobrzegu: Jakub, Mikołaj i Piotrek.

A jak wakacje, to też plany z nimi związane. Mówią Jakub, Gabryś, Mateusz, Dawid i Piotrek z tarnobrzeskiej „Czwórki”.

Przypomnijmy. Do egzaminu ósmoklasisty w szkołach prowadzonych przez miasto oraz szkołach prowadzonych przez inne podmioty, które nie są jednostką samorządu terytorialnego, zgłoszonych zostało 601 uczniów, natomiast do egzaminu maturalnego 804 uczniów.

Mówi prezydent Tarnobrzega, Dariusz Bożek.

W Tarnobrzegu zakończenie roku szkolnego każda placówka organizuje we własnym zakresie.