Tarnobrzeg. Historia zapisana w wywiadach.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Dzięki zaangażowaniu uczniów z tarnobrzeskiego LO imienia Mikołaja Kopernika  dziś możemy poznać kawał historii  uwiecznionej  w wywiadach ze starszymi ludźmi.

Lekcją otwartą pod tytułem „Różne oblicza wojny” podsumowano realizowany przez trzy lata projekt ERASMUS + pod nazwą „ Świadkowie II wojny światowej”.

Wraz  z kolegami ze szkół  w Holandii, Finlandii i Grecji, 22-osobowa grupa młodzieży z „Kopernika” przeprowadziła  łącznie 200 wywiadów z ludźmi, którzy pamiętają wojnę. Rozmowy zostały przetłumaczone na język angielski i udostępnione na stronie internetowej  www.ohie.eu. Młodzi ludzie pracowali pod okiem nauczycieli Adama Stępińskiego i Bogusława Lubańskiego. W ramach projektu zwiedzali obozy koncentracyjne, muzea holokaustu, biblioteki, brali udział w warsztatach tematycznych. Najistotniejszym elementem przedsięwzięcia były rozmowy. Takich, uczniowie z Polski przeprowadzili ponad 50. Mówi koordynator projektu, nauczyciel LO Adam Stępiński.

Lekcja otwarta odbyła się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej przy ulicy Wyszyńskiego. Spotkanie było skierowane do uczniów  tarnobrzeskich szkół.