Tarnobrzeg: Gmina odpiera zarzuty wykonawcy obwodnicy

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Gmina Tarnobrzeg uznaje za nieskuteczne pismo od głównego wykonawcy obwodnicy miasta firmy Enrgopol Szczecin, o odstąpieniu od umowy wykonania zadania. Tym samym odstąpienie od umowy nastąpiło z winy Energopolu przekonuje naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego i Drogownictwa Urzędu Miasta Tarnobrzega Barbara Trzeciak.

Pismo od firmy Energopol drogą elektroniczną trafiło do magistratu pod koniec listopada. Oryginał dotarł 3 grudnia. Wykonawca obwodnicy zarzuca w nim miastu, nieustanowienie w terminie gwarancji zapłaty, a także brak współdziałania.

Naczelnik podkreśla gmina dopełniła wszystkich formalności, w tym przekazała w terminie gwarancję bankową.

Barbara Trzeciak dodaje, że przekazany wykonawcy program funkcjonalno użytkowy jasno określił jego obowiązki. Mimo to firma zwlekała w uzyskiwaniu potrzebnych decyzji czy zezwoleń. – Ponadto gmina otrzymała tylko część dokumentacji projektowej, mimo że wcześniej wystąpiła o całość. Dla dobra współpracy i inwestycji gmina wyzwała do wyjaśnień do końca zeszłego miesiąca. Zamiast tego otrzymała pismo o odstąpieniu od umowy. To wskazuje na to, że firma nie jest w stanie wykonać inwestycji – dodaje naczelnik.

Odpowiedź na pismo firmy Energopol zostało już wysłane, na razie jednak gmina nie ma potwierdzenia jego odbioru.