Tarnobrzeg: Głos seniorów i młodzieży podczas sesji Rady Miasta

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Trwają pracę nad Statutem Miasta Tarnobrzega. Dokument jest aktem prawnym regulującym zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania w tym wypadku Tarnobrzega. Statut ma być uchwalony podczas wrześniowej sesji rady miasta.
O zapis w statucie poświęcony między innymi seniorom zabiega przewodniczący Rady Seniorów Miasta Tarnobrzega. Wiesław Lichota chce ‘ z marszu’ mieć możliwość zabierania głosu podczas sesji Rady Miasta Tarnobrzega. Oczywiście w sprawach najstarszej grupy mieszkańców.

– Sugestia ma zostać uwzględniona w projekcie nowego statutu – powiedział nam przewodniczący Rady Miasta Tarnobrzega, Dariusz Bożek.

Dariusz Bożek podkreślił, że prawo do zabrania głosu mają mieć tylko przewodniczący rady młodzieżowej i seniorów. W innym wypadku mógłby się pojawić problem ze zbyt długim czasem trwania posiedzeń rady miasta, który – jak stwierdził przewodniczący – i tak już występuje.

Ewa Wójcik Lis