Tarnobrzeg. Firma z Gdańska dokończy ściankę wspinaczkową

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

ALP Extreme Szkoła Alpinizmu Gdańska za blisko 2 miliony złotych dokończy budowę ścianki wspinaczkowej i zadba o jej wyposażenie. Firma wygrała ogłoszony przez miasto przetarg na to zadanie.

– Wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert zastosowanym w tym postępowaniu. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia kryteriami, jakim kierował się Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej były: cena brutto wykonania zamówienia 60%, długość okresu gwarancji i rękojmi 20%, termin realizacji zamówienia 20% – czytamy w zawiadomieniu o wyborze oferty.

Wszystkie prace mają być gotowe do 16 czerwca 2021 r.