Tarnobrzeg. Finał postępowania upadłościowego wobec TTBS.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Zakończyło się trwające od ponad roku postępowanie wobec miejskiej spółki Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Sąd Okręgowy w Rzeszowie oddalił wniosek firmy Marcom o ogłoszenie upadłości TTBS.

-To orzeczenie sądu II instancji. Orzeczenie sądu I instancji było podobne – mówi prezes spółki, Łukasz Mędrykowski.

Wiosną ubiegłego roku konsorcjum firm MarCom i PRiB Tarnów złożyło wniosek o upadłość TTBS do Sądu Rejonowego w Rzeszowie. Wykonawca bloku przy ulicy Świętej Barbary 9b będący w sporze ze spółką chciał otrzymać wynagrodzenie za zrealizowanie zadania. Towarzystwo natomiast domagało się zapłaty kar umownych za niedotrzymanie terminu wykonania inwestycji.

W maju tego roku TTBS złożyło do Sądu Okręgowego w Rzeszowie pozew o zapłatę przeciwko konsorcjum firm Marcom oraz PRiB.

Mówi Łukasz Mędrykowski.

Prezes Tarnobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego zaznacza, że obecna sytuacja finansowa spółki jest bardzo dobra. W tym tygodniu lokatorzy bloków TTBS przy ulicy 11 Listopada 6a, Kopernika 16a i 16b otrzymają propozycje wykupu mieszkań na własność. W przyszłym roku spółka zamierza opracować projekt budowy nowego bloku przy ulicy Świętej Barbary. TTBS zarządza obecnie dziewiętnastoma wspólnotami mieszkaniowymi. W najbliższym czasie ma przejąć kolejne dwie.