Tarnobrzeg. Ferie w Tarnobrzeskim Domu Kultury.

Data publikacji: Kategoria: , , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Bogatą ofertę propozycji ma Tarnobrzeski Dom Kultury dla dzieci i młodzieży spędzającej ferie w mieście.

Mówi wicedyrektor TDK, Mariusz Ryś.

Dokładny harmonogram zajęć oferowanych przez TDK, można znaleźć na stronie internetowej placówki.

Imprezy są organizowane  w ramach akcji „Ferie w mieście” finansowanej ze środków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.