Tarnobrzeg. Dziś ponowne odkomarzanie.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Dziś w Tarnobrzegu rozpocznie się ponowne odkomarzanie. Zabieg będzie przeprowadzany do piątku. Codziennie w godzinach wieczornych.

W dniach 25-26 sierpnia zabiegami odkomarzania objęte zostaną osiedla miejskie, z kolei 27 -28 sierpnia odkomarzane będą ogrody działkowe oraz miejsca publiczne. Termin oprysku uzależniony jest od panujących warunków atmosferycznych i może ulec zmianie.

Jak podczas poprzednich akcji do rozpylania zostaną  użyte preparaty dopuszczone  do obrotu decyzją Ministra i ujęte w Rejestrze Produktów. Specjaliści uprzedzają jednak o szkodliwości przebywania w rozpylonej chmurze środków biobójczych oraz karencji dla owoców wynoszącej około siedmiu dni.

 

Harmonogram odkomarzania w dniach 25-28 sierpnia

Wykaz osiedli miejskich do zabiegu odkomarzania 25 sierpnia 2020 r. – Wielowieś, Sielec, Zakrzów, Sobów, Podłęże, Dzików, Borów, Mokrzyszów.

Wykaz osiedli miejskich do zabiegu odkomarzania 26 sierpnia 2020 r. – Nagnajów, Mechocin, Ocice, Siarkowiec, Serbinów, Stare Miasto, Wielopole, Piastów.

Wykaz ogrodów działkowych do zabiegu odkomarzania 27 sierpnia 2020 r. – ROD Mokrzyszów, ROD Nadole, SOD Zwierzyniec, ROD Wymysłów, ROD Miechocin.

Wykaz ogrodów działkowych do zabiegu odkomarzania 28 sierpnia 2020 r. – ROD Siarkopol, ROD Związkowiec, ROD Kamionka.

Wykaz miejsc publicznych do zabiegu odkomarzania w dniach 27 – 28 sierpnia 2020 r. – os. Przywiśle, park dzikowski, tereny rekreacyjne ul. Przy Zalewie, skarpa wiślana, lasek „buloński”, stawy rybne.