Tarnobrzeg. Dwie inwestycje drogowe już służą.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

We wtorek w Tarnobrzegu nastąpił odbiór techniczny dwóch inwestycji. Kierowcy przejeżdżają już przez przebudowane skrzyżowanie ulic Sikorskiego-Wyszyńskiego-Zwierzynieckiej oraz zmodernizowanym, półkilometrowym odcinkiem ulicy Sikorskiego, w ciągu drogi wojewódzkiej numer 723, od wspomnianego skrzyżowania w stronę zbiegu z ulicą Sienkiewicza. To jeden z newralgicznych punktów w mieście. Trasą tą przemieszczają się ciężkie samochody.

Mówi prezydent Tarnobrzega, Dariusz Bożek.

Wykonawcą inwestycji była firma PBI Infrastruktura. Mówi prezes zarządu przedsiębiorstwa, Ryszard Hadała.

O głównym zakresie wykonywanych prac mówi naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego i Drogownictwa Urzędu Miasta Tarnobrzega, Barbara Trzeciak.

Łącznie koszt realizacji inwestycji wyniósł blisko dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych z czego milion sto trzydzieści tysięcy pokryto z dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Finansów.