Tarnobrzeg. Dolina rzeki Smarkatej – projekt rezerwatu przyrody. Wystawa fotograficzna.

Data publikacji: Kategoria: , , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

 „Dolina rzeki Smarkatej – projekt rezerwatu przyrody”. Taki tytuł nosi wystawa fotograficzna, którą do końca lutego można oglądać w sali odczytowej miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnobrzegu.

Autorami zdjęć są pasjonaci przyrody zaangażowani w akcję ratowania doliny Smarkatej: Monika Jabłońska, Grzegorz Kiliański, Łukasz Milanowski, Piotr Morawski, Monika Ogorzałek, Tomasz Sokołowski, Sylwia Tomala, Sebastian Warchoł i Janusz Wepsięć.

Wystawę uzupełniają plansze, broszury, foldery i publikacje edukacyjne wydawane przez Regionalne Centrum Promocji Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły. Mówi kierownik centrum, Konrad Niedźwiedź.

Smarkata jest miejscem życia wielu chronionych i cennych z przyrodniczego punktu widzenia gatunków roślin i zwierząt. Stąd inicjatywa objęcia tego terenu ochroną prawną i utworzenia tam rezerwatu przyrody.