Tarnobrzeg. Debata nad raportem o stanie miasta.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Raport o stanie miasta za 2018 rok rozpatrzą tarnobrzescy radni na najbliższej sesji miejskiej.

Sporządzenie i przedstawienie dokumentu to nowy obowiązek prezydenta miasta, wprowadzony ubiegłoroczną nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym.

Raport obejmuje podsumowanie działalności prezydenta w minionym roku, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Nad raportem zostanie przeprowadzona debata. Wezmą w niej udział radni, ale mogą też  zabierać głos mieszkańcy Tarnobrzega, a dokładniej zgodnie z ustawą do 15 tarnobrzeżan.

Mówi rzecznik prasowy Urzędu Miasta Tarnobrzega, Wojciech Lis.

Raport będzie rozpatrywany przez radę miasta 27 czerwca. Sesja miejska rozpocznie się o godzinie 11.00  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych numer 1 przy ulicy Kopernika 49 w Tarnobrzegu.

Po zakończeniu debaty radni zagłosują  nad udzieleniem prezydentowi wotum zaufania.