Tarnobrzeg. Czwórporozumienie podpisane.

Data publikacji: Kategoria: , , , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W  Zamku Dzikowskim w Tarnobrzegu podpisano dziś porozumienie o nawiązaniu współpracy pomiędzy Tarnobrzegiem, Stalową Wolą, Sandomierzem i Niskiem. Porozumienie ustanawia tak zwane  Czwórmiasto i ma być szansą na realizacje dużych inwestycji infrastrukturalnych.

Inicjatorem wydarzenia był prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.

W pierwszej kolejności miasta planują współpracę w zakresie opracowywania wspólnych stanowisk w sprawach polityki rozwojowej, a także wspólne akcje promocyjne. Mówi burmistrz Sandomierza, Marcin Marzec.

Porozumienie ma zwiększyć szanse jakie stwarzać będzie dla średnich miast Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030. Podstawowym celem tego dokumentu strategicznego polityki regionalnej państwa będzie finansowanie wspólnych inicjatyw miast, służących ich rozwojowi.

Mówi burmistrz Niska, Waldemar Ślusarczyk.

Zastępca prezydenta Stalowej Woli Renata Knap wyraziła zadowolenie, że udało się połączyć siły czterech miast.

Koncepcja utworzenia aglomeracji Czwórmiasta Nisko-Stalowa Wola-Sandomierz-Tarnobrzeg” została po raz pierwszy ogłoszona w 2007 roku. Do jej pierwszych propagatorów należeli między innymi świętej pamięci Grażyna Gęsicka (ówczesna Minister Rozwoju Regionalnego), Jerzy Kwieciński (ówczesny podsekretarz stanu w MRR, obecnie Minister Inwestycji i Rozwoju), a także abp. Andrzej Dzięga, ówczesny biskup diecezji sandomierskiej.