Tarnobrzeg. Bezpieczeństwo i porządek na drogach. Organizacja ruchu.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Policyjna akcja Znicz 2019 rozpoczęła się dziś i potrwa do 3 listopada. Na terenie Tarnobrzega nad bezpieczeństwem i porządkiem na drogach czuwać będą policjanci.

Kierowcy powinni bacznie śledzić oznakowania. W okolicach cmentarzy znajdujących się w rejonie dróg krajowych i wojewódzkich ustawiane są znaki „ograniczenia prędkości”, „zakazu zatrzymywania się” i „zakazu wyprzedzania”.

Cmentarz parafialny ojców Dominikanów w Tarnobrzegu zlokalizowany jest przy drodze wojewódzkiej numer 871  przy ulicy Wisłostrada. W tamtym rejonie  na odcinku od skrzyżowania z ulicą Mickiewicza  do dojazdu na parking obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się i zakaz postoju. Zaparkować będzie można przy cmentarzu oraz na prawym, zewnętrznym pasie ruchu. Wyznaczono miejsca postojowe dla osoby niepełnosprawnej.

Cmentarz parafialny na osiedlu Wielowieś w Tarnobrzegu  położony jest przy Alei Warszawskiej,  w ciągu drogi  wojewódzkiej 723. Tam obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się po obu stronach drogi. Kierowcy zostawią auto na parkingu znajdującym się przy cmentarzu oraz jednostronnie na drodze wewnętrznej. Zostały także wyznaczone  miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Ruch pieszych odbywać się będzie częściowo po chodniku oraz poboczem.

Cmentarz komunalny przy ulicy Bema na osiedlu Sobów  posiada własny parking. Wzdłuż drogi obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania. Właściciele aut do dyspozycji będą mieli  parking przy cmentarzu oraz na terenach zielonych przylegających do nekropoli. Przewidziano miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

1 listopada  w działania policji związane  z bezpieczeństwem na drogach oraz utrzymaniem płynność ruchu w pobliżu cmentarzy i na drogach dojazdowych do tych miejsc  włączy się tarnobrzeska straż miejska.

Komendant straży, Robert Kędziora apeluje do kierowców o szczególną czujność i ostrożność.

Robert Kędziora zachęca mieszkańców do korzystania w najbliższych dniach z komunikacji miejskiej.