Tarnobrzeg. Bez smogu. Duże dofinansowanie.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Ponad 13 milionów złotych dofinansowania otrzyma Tarnobrzeg  na realizację projektów „Tarnobrzeg bez smogu”. Chodzi o wymianę źródeł ciepła w budynkach jedno i wielorodzinnych na terenie miasta  oraz  montaż ekologicznych kotłów na ekogroszek.

O zakresie rzeczowym pierwszego projektu mówi naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych Urzędu Miasta Tarnobrzega, Joanna Kozub.

Projekt zakłada też zakup i montaż 93 kotłów gazowych i 48 kotłów na biomasę dla mieszkańców miasta Tarnobrzega, którzy w sierpniu ubiegłego roku przystąpili do projektu. Całkowita wartość projektu to ponad 10 milionów złotych z czego poziom dofinansowania to prawie 8 milionów. Termin realizacji 2019 – 2021.

Realizacja drugiego projektu zakłada montaż ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania na ekogroszek.

Wartość  całkowita przedsięwzięcia wynosi około siedem i pół miliona złotych, z czego poziom dofinansowania ponad pięć i pół miliona.  Termin realizacji projektu to 2020 rok.

Dofinansowanie  obu projektów pochodzi  ze środków  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.