Tarnobrzeg. Będzie skarga gminy na decyzję wojewody w sprawie uchwały o płatnym parkowaniu.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Gmina Tarnobrzeg wniesie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące uchwały w sprawie płatnego parkowania. Dziś zdecydowali o tym radni miejscy.

Wojewoda podkarpacki zakwestionował zapisy dwóch paragrafów uchwały dotyczącej wprowadzenia płatnych miejsc postoju w Tarnobrzegu poza drogami publicznym. Jednym z nich jest paragraf, w którym mowa o regulacji pobierania opłaty dodatkowej za nieuiszczone płatności za zaparkowanie auta.

Zdaniem wojewody ustawa o gospodarce komunalnej w przeciwieństwie do ustawy o drogach publicznych, nie daje upoważnienia radzie miasta, do ustalenia takiej opłaty dodatkowej.

Mówi Paweł Kozielec, adwokat z biura prawnego Urzędu Miasta Tarnobrzega.

Płatne parkingi w Tarnobrzegu poza drogami publicznymi mają obowiązywać w czterech punktach miasta. Mówi komendant Straży Miejskiej w Tarnobrzegu, Robert Kędziora.

Uchwała o wprowadzeniu w Tarnobrzegu strefy płatnego parkowania została przyjęta pod koniec lutego.