Tarnobrzeg. 100 lat Republiki Tarnobrzeskiej.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Mija 100 lat od powołania Republiki Tarnobrzeskiej. Wydarzenie z 6 listopada 1918 roku jest istotnym faktem historycznym, o którym dziś niewiele się mówi.   

Republika Tarnobrzeska była próbą przejęcia rządów w mieście i powiecie tarnobrzeskim przez chłopów. W pierwszej fazie stanowiła wyraz niezadowolenia z tego, że tworząc na tym terenie władzę  nie uwzględniono wpływowej i licznej grupy jaką byli chłopi.

Na czele Republiki stanęli Tomasz Dąbal i ksiądz Eugeniusz Okoń. Głównym postulatem władz republiki było przekazanie ziemi chłopom.

Republikę Tarnobrzeską próbowano podporządkować Lubelskiemu Rządowi Tymczasowemu albo Polskiej Komisji Likwidacyjnej obawiając się zjawiska dwuwładzy, a w konsekwencji wojny domowej.

Mówi historyk doktor Tadeusz Zych.

Rewolta nie wzięła się z niczego. Tak zwana nędza galicyjska, niesprawiedliwy podział ziem, to wszystko sprawiało, że chłopi czuli się  w państwie obywatelami drugiej kategorii.

Republika Tarnobrzeska została zlikwidowana przez Wojsko Polskie na początku 1919. W czasie pacyfikacji zabitych zostało kilkanaście osób a Dąbal i ksiądz Okoń zostali aresztowani.