Szydłów: Cytobus i mnóstwo bezpłatnych badań 13 sierpnia na Święcie Śliwki w Szydłowie.

Data publikacji: Kategoria: , , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Świętokrzyskie Centrum Onkologii zaprasza w najbliższą sobotę (13 sierpnia) do Szydłowa, gdzie na dorocznym Święcie Śliwki będzie prowadzić bezpłatne badania (cytologia lub diagnostyka HPV – DNA) konsultacje dietetyczne, edukację i profilaktykę.

Podobnie jak rok temu, Świętokrzyskie Centrum Onkologii kontynuuje wakacje z profilaktyką w terenie. W najbliższą białą sobotę będzie dyżurować w Szydłowie na Święcie Śliwki.

13.08. 2022 w godzinach 13.00-19.00 w cytobusie – mobilnym gabinecie położnej ŚCO (na parkingu przy SPZOZ w Szydłowie) będą dostępne bezpłatne badania:
„cytologia konwencjonalna i płynna (dla pań w wieku 25-59 lat – zgodnie z Programem profilaktyki raka szyjki macicy)
„opcjonalnie diagnostyka molekularna wirusa HPV – badanie pilotażowe przeznaczone dla kobiet w wieku 30-59 lat.

Uwaga! O tym, czy pacjentka zostanie zakwalifikowana do tego badania, decyduje system informatyczny, po wprowadzeniu jej danych.
Rejestracja na badania pod numerem telefonu: 609 99 00 33.

Panie wchodzące do cytobusa powinny zasłaniać usta i nos maseczką, przed wejściem obowiązuje dezynfekcja rąk. Należy mieć ze sobą dokument z numerem PESEL.

Diagnostyka w cytobusie ŚCO jest całkowicie bezpieczna. Personel został zaszczepiony przeciwko COVID-19, przestrzega zaleceń
przeciwepidemicznych, stosuje środki ochrony indywidualnej, płyn do dezynfekcji.

Wymaz cytologiczny jest pobierany przy pomocy jednorazowych sterylnych zestawów, po każdym badaniu fotel ginekologiczny jest dezynfekowany. W specjalistycznym pojeździe mieści się gabinet położnej, w którym znajduje się fotel ginekologiczny i niezbędne wyposażenie oraz wydzielona kabina higieny intymnej, aby pacjentka mogła się rozebrać i przygotować do badania.

13.08.2022 w godzinach 13.00-19.00 w namiocie ŚCO (przy Urzędzie Miasta i Gminy w Szydłowie) będą dostępne bezpłatne:
„analiza składu ciała, pomiar tkanki tłuszczowej i BMI
„konsultacje dietetyczne
„pomiar ciśnienia tętniczego
„nauka samobadania piersi na fantomach
„edukacja w zakresie profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy”.

Badania będą wykonywane w ramach realizowanych przez ŚCO projektów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Profilaktyka raka piersi – subregion południowy RPSW.08.02.02 -26-0003/20; Profilaktyka raka piersi – subregion północny RPSW.08.02.02 -26-0001/20; Profilaktyka raka szyjki macicy – subregion południowy RPSW.08.02.02-26-0004/20; Profilaktyka raka szyjki macicy – subregion północny RPSW.08.02.02-26-0002/20). Projekty są przeznaczone dla mieszkanek województwa świętokrzyskiego.

Z bezpłatnych badań mammograficznych i cytologicznych może skorzystać ponad 18,7 tys. kobiet w wieku 25 – 59 lat (cytologia) i 50 – 69 lat (mammografia). Partnerami ŚCO w tych projektach są: Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu, Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krasocinie, Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach, Stowarzyszenie na rzecz walki z rakiem jajnika Niebieski Motyl i Świętokrzyski Klub Amazonki w Kielcach.

Więcej informacji o projektach:
https://www.onkol.kielce.pl/pl/dla-pacjenta/profilaktyka-raka-piersi-2021-2023
https://www.onkol.kielce.pl/pl/dla-pacjenta/profilaktyka-raka-szyjki-macicy-2021-2023