Świętokrzyskie, Zawichost: Nowe kluby dla seniorów. 29 tys. zł dla Zawichostu.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Ponad 1 milion 600 tysięcy złotych wynosi łączne dofinansowanie dla szesnastu świętokrzyskich gmin na utworzenie domów oraz klubów ‚Senior+’ bądź zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek. Umowy z przedstawicielami świętokrzyskich samorządów podpisała wojewoda Agata Wojtyszek w ramach dodatkowego naboru do rządowego Programu ‚Senior+’.

Umowy na wsparcie funkcjonowania już powstałych placówek dla seniorów opiewają na ponad 220 tysięcy złotych, które trafią do pięciu samorządów. Są to gminy: Brody, Kazimierza Wielka, Strawczyn, Złota oraz Zawichost.

Mówi burmistrz Zawichostu Katarzyna Kondziołka:

Dzięki podpisanym umowom powstanie także dziesięć klubów oraz jeden dom dla seniorów.

Jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówki otrzyma jedenaście gmin: Bliżyn, Działoszyce, Lipnik, Łoniów, Łopuszno, Mniów, Oksa, Radoszyce, Raków, Sitkówka-Nowiny oraz Wiślica. Łączna kwota dofinansowania wynosi w tym przypadku prawie półtora miliona złotych.

(Joanna Sarwa)

Fot. www.kielce.uw.gov.pl