Świętokrzyskie: Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Iwona Pol

657 tysięcy złotych wsparcia otrzymają świętokrzyskie organizacje pozarządowe na realizację kilkudziesięciu zadań publicznych. Pieniądze na ten cel zostały zabezpieczone w ramach Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok.

Pierwsze umowy na realizację szesnastu zadań publicznych podpisali dziś marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik oraz przedstawiciele świętokrzyskich organizacji pozarządowych.

Mówi marszałek Andrzej Bętkowski:

Zrealizowane zostaną również projekty, które mają na celu m.in. poprawę sprawności fizycznej i intelektualnej osób starszych, aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wsparciem zostaną objęte również organizacje prowadzące schroniska i noclegownie.

Na ogłoszone konkury wpłynęło 136 ofert, z których pozytywnie oceniono 59.

Mówi wicemarszałek Renata Janik:

Samorząd województwa wydłużył termin składania wniosków w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych. Dzięki temu organizacje miały więcej czasu żeby zaplanować swoje projekty.