Świętokrzyskie: Wręczenie dyplomów stypendystom prezesa Rady Ministrów oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Stu trzydziestu jeden uczniów z województwa świętokrzyskiego otrzymało stypendia prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2017/2018. Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Aktu wręczenia dokonali: świętokrzyski wicekurator oświaty Katarzyna Nowacka oraz Wiktor Michał Kowalski z Urzędu Wojewódzkiego.

Jak mówi jeden ze stypendystów Bartłomiej Łatka – uczeń katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu – takie wyróżnienia są dla młodzieży bardzo motywujące:

Stypendium wynosi 2 300 zł i jest wypłacane w dwóch transzach. Dyplomy wręczono także czterem uczniom, którzy otrzymali stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

(Joanna Sarwa)