Świętokrzyskie: Ustalili zasady konsultacji

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Iwona Pol

Radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przyjęli projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami. – Obowiązek wypracowania takich zasad nakładają na nas przepisy ustawy o samorządzie – wyjaśnia marszałek Andrzej Bętkowski.

Uchwała została jednogłośnie przyjęta przez radnych.

Marcin Gabrek