Świętokrzyskie: Terytorialsi wspierają przedszkola i żłobki

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Joanna Sarwa

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej wspierają placówki oświatowe w walce z koronawirusem i pomagają w ich przygotowaniu do pracy w ‚nowym reżimie sanitarnym’. Do zadań Terytorialsów należy m.in. prowadzenie szkoleń personelu oraz dostarczanie płynów do dezynfekcji do placówek.
Samorządy lokalne zdecydowały o otwarciu niektórych przedszkoli i żłobków. Funkcjonowanie tych placówek jest uwarunkowane wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Każda osoba dorosła wchodząca do przedszkola lub żłobka musi zdezynfekować ręce, rekomenduje się również codzienną dezynfekcję powierzchni dotykowych w placówce.

Mówi starszy szeregowy Daniel Woś:

$202005\ter.mp3

Żołnierze WOT wspierają placówki oświatowe nie tylko przez dostarczanie środków dezynfekujących, ale są w gotowości do prowadzenia szkolenia przygotowującego personel do pracy w nowym ‚reżimie sanitarnym’. Szkolenia przeprowadzą żołnierze, którzy swoje doświadczenie rozwijali w ramach operacji ‚Odporna Wiosna’, wspierając samorządy, opiekę medyczną oraz służby sanitarne w walce z koronawirusem.