reklama

Świętokrzyskie: Ponad 60 ochotników wstąpiło w szeregi 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Ponad 60 ochotników dziś wstąpiło w szeregi 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Formacja przywróciła nabór i szkolenie żołnierzy, po tym jak działania te zostały zawieszone z powodu pandemii.Rozbudowa potencjału osobowego jest jednym z głównych priorytetów Wojsk Obrony Terytorialnej, aż do zakończenia procesu formowania, czyli do 2026 roku. Obecnie w Wojskach Obrony Terytorialnej pełni służbę ponad 24 tys.żołnierzy, przy czym gdyby nie wstrzymanie zaciągu spowodowane pandemią liczba żołnierzy mogłaby być o 3 tys. większa. Dziś w Świętokrzyskiej brygadzie WOTterytorialną służbę wojskową pełni ponad 1100 żołnierzy OT.

Większość ochotników do tej pory nie miało do czynienia ze służbą wojskową. Osoby te przejdą 16-dniowe szkolenie podstawowe, które zakończy złożenie przysięgi wojskowej. Grupę powołanych ochotników stanowią również rezerwiści, którzy mają za sobą jedną z form służby wojskowej. Dla nich przygotowane jest szkolenie wyrównawcze. Obydwie formy będą realizowane na terenie Ośrodka Szkolenia
Poligonowego Wojsk Lądowych – Dęba z zachowaniem niezbędnych wymagań sanitarno – epidemiologicznych.
Kandydaci, którzy chcą wstąpić w szeregi 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony
Terytorialnej, powinni zgłaszać się do najbliższej Wojskowej Komendy Uzupełnień,
która odpowiada za przeprowadzenie kwalifikacji. Z uwagi na sytuację
epidemiologiczną termin wizyty w WKU należy ustalać telefonicznie.
Rekomendowanym sposobem składania wniosku o powołanie do służby jest
skorzystanie z ePUAP. Warunkiem wstąpienia do formacji jest między innymi polskie
obywatelstwo, pełnoletniość i niekaralność, a także dobry stan zdrowia.
Misją 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr cc. Eugeniusza
Gedymina Kaszyńskiego ps. „Nurt” jest obrona i wspieranie społeczności
województwa świętokrzyskiego. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w
formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia
działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT będzie
wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić
będzie siłę wiodącą.
Joanna Sarwa